Obec Vydrník

Faktúra

Fakturujem Vám za vyúčtovanie príspevku na stravu podľa VZN obce Vydrník č.2/2018 za mesiac december 2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 15122019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Marián Jendrál

Adresa dodávateľa: Bernolákova 506/15, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 33982538

Predmet faktúry: Fakturujem Vám za vyúčtovanie príspevku na stravu podľa VZN obce Vydrník č.2/2018 za mesiac december 2019

Fakturovaná suma: 25.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.12.2019

Dátum doručenia: 20.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020

Dokumenty