Obec Vydrník

Faktúra

Vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty vecného bremena "Regenerácia sídla Vydrník - Infraštruktúra"

Identifikácia

Číslo faktúry: 36/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Lucia Brincková

Adresa dodávateľa: Námestie Majstra Pavla 50, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 40859266

Predmet faktúry: Vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty vecného bremena "Regenerácia sídla Vydrník - Infraštruktúra"

Fakturovaná suma: 170.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.07.2020

Dátum doručenia: 17.07.2020

Datum zverejnenia: 21.07.2020

Dokumenty