Obec Vydrník

Faktúra

Správa banky pre auditora

Identifikácia

Číslo faktúry: 7210100064

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžová 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet faktúry: Správa banky pre auditora

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.01.2021

Dátum doručenia: 21.01.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021

Dokumenty