Obec Vydrník

Faktúra

Zneškodnenie biolog. odpadu z testovania

Identifikácia

Číslo faktúry: 2052100090

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Zneškodnenie biolog. odpadu z testovania

Fakturovaná suma: 29.66 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2021

Dátum doručenia: 08.02.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021

Dokumenty