Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: NATUR -PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Legislatívne zmeny Zákona o odpadoch

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.02.2021

Datum zverejnenia: 23.02.2021

Dokumenty Pdf DODATOK Č. 4.pdf ( veľkosť: 219,9 KB, aktualizované: Streda 24. Február 2021 14:07 )