Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.09.2011 Zhotovenie diela "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník
§536 Obch.zákon.
391403.16 € Obec Vydrník MOPAX,s.r.o, Rovná 4242/5, Poprad 21.09.2011
22.09.2011 Výkon stavebného dozoru na stavbe "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník"
Mandátna zmluva
11124.00 € Obec Vydrník CBL Poprad, spol.s.o. 21.09.2011
10.08.2011 Činnosť verejného obstarávania pri realizácii projektu
2000.00 € Obec Vydrník Mgr.Júlia Vítková, Jarná 3040/8,Poprad 21.03.2011
25.07.2011 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a prijímateľom
040/2.1 MP/2011
412617.19 € Obec Vydrník Ministerstvo ŽP SR 30.06.2011
04.07.2011 Prenájom vodného toku Hrabušického potoka do dočasného užívania
1.00 €/rok Obec Vydrník SVHP, š.p., Banská Štiavnica 04.07.2011
27.06.2011 Zmluva o poskytnutí služieb
32400.00 € Obec Vydrník ARDE, s.r.o.,Bardejov 24.06.2011
27.05.2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samosprávy
1374
0.00 € Obec Vydrník Dexia banka Slovensko,a.s. 25.05.2011
23.05.2011 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie AČ
30/§52/2011NP V-2
6916.00 € Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 19.05.2011
20.05.2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samosprávy
1374/05/0511
0.00 € Obec Vydrník Dexia banka Slovensko,a.s. 17.05.2011
28.04.2011 Audit účtovnej uzávierky Obce Vydrník
8/2011
800.00 € Obec Vydrník Ing.Jozef Majerčík 18.04.2011
14.04.2011 Dodatok o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka
1/2011
0.00 € Obec Vydrník Dexia banka Slovensko,a.s. 01.02.2011
14.04.2011 O poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu a dodatky
10012011
0.00 € Obec Vydrník VÚB a.s. Mlynské nivy Bratislava 10.01.2011
11.04.2011 Poradenské služby pre verejné obstarávanie v procese zadávania zákazky - Regenerácia sídla Vydrník - Infraštruktúra
1/2011
3280.00 € Obec Vydrník Ing.Rastislav Tapšák 25.03.2011
07.04.2011 Zriadenie , prevádzkovanie a využívanie internetového portálu
83/2011
9.00 €/mesiac Obec Vydrník RVC,Hlavná 188/67 058 38 Štrba 07.04.2011
Zobrazených 766 - 779 z celkových 779.
1 2 44 45 46 47 48 49 50 52 Nasledujúca »