Obec Vydrník

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.01.2020 Vývoz a preprava odpadu za 12/2019
1051904110
2347.41 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 13.01.2020 31.12.2019
22.01.2020 Vyúčtovacia faktúra za rok 2019 preplatok
7237265296
541.60 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 13.01.2020 14.01.2020
22.01.2020 Zemný plyn č.98 - vyúčtovanie 19.8-31.12.2019
4247025048
35.39 € s DPH Obec Vydrník innogy Slovensko s.r.o. 09.01.2020 16.01.2020
22.01.2020 Účtovníctvo Ropo a obcí predplatné časopisu 01/2020-12/2020
252/2019
89.00 € s DPH Obec Vydrník Wolters Kluwer SR s.r.o. 17.12.2019 17.12.2019
22.01.2020 Zemný plyn č.68 - vyúčtovanie za rok 2019 preplatok
4200088057
2206.87 € s DPH Obec Vydrník innogy Slovensko s.r.o. 10.01.2020 16.01.2020
22.01.2020 Zemný plyn OcÚ +DS - vyúčtovanie 01-12/2019 preplatok
4247025047
32.93 € s DPH Obec Vydrník innogy Slovensko s.r.o. 09.01.2020 16.01.2020
14.01.2020 Fakturujem Vám geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena a práva uloženia inžinierskych sieti v k.ú. Vydrník na parcele registra "C" č. 1206 - zameranie vodovodu
30/2019
250.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing. Eva Schurger. JOCHMAN 20.12.2019 31.12.2019
14.01.2020 Fakturujeme Vám za vodu od 28.11.2019 do 17.12.2019
519185539
696.38 € s DPH Obec Vydrník Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 19.12.2019 09.01.2020
14.01.2020 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019
OPS/2742/2019
48.23 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko, a.s. 18.12.2019 08.01.2020
14.01.2020 Pevná linka a mob. SIM nová za 12/2019
8249472246
74.22 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 01.01.2020 07.01.2020
14.01.2020 mob. telefón za 12/2019
8249471207
74.24 € s DPH Obec Vydrník Slovak Telekom a.s. 01.01.2020 07.01.2020
14.01.2020 Elektrina za vybrané 3 miesta za 12/2019
7294123073
1048.34 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská energetika a.s. 08.01.2020 09.01.2020
14.01.2020 Fakturujeme Vám obedy za mesiac december 2019 - príspevok dôchodcom
190939
13.00 € s DPH Obec Vydrník VARSPOL s.r.o. 31.12.2019 31.12.2019
07.01.2020 Fakturujem Vám za vyúčtovanie príspevku na stravu podľa VZN obce Vydrník č.2/2018 za mesiac december 2019
15122019
25.00 € s DPH Obec Vydrník Marián Jendrál 20.12.2019 20.12.2019
07.01.2020 Fakturujeme Vám za Občasník Vydrnícky spravodajca č.2/2019
269/2019
394.92 € s DPH Obec Vydrník Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s r.o. 20.12.2019 20.12.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 2282.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 152 153