Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.03.2023
Crz:27.03.2023 10:05
Zabezpečenie vykonávania aktivácie UoZ - opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/36/054/178
24559.00 € s DPH UPSVaR Poprad Obec Vydrník 16.03.2023
24.03.2023
Crz:24.03.2023 13:52
Pren.nebyt. pr. nach. sa v budove OcÚ vo Vydrníku č.55, za účelom umiestnenia a prevádzky telekom. zariadení a káblového prívodu
300.00 €/rok s DPH Slovak Telekom, a.s. Obec Vydrník 03.03.2023
03.03.2023
Crz:03.03.2023 12:16
Krátkodobý prenájom priestorov Obecného domu vo Vydrníku s.č. 68
4/2023
70.00 € s DPH Iveta Varhoľová Obec Vydrník 03.03.2023
03.03.2023
Crz:03.03.2023 12:16
Krátkodobý prenájom priestorov OD vo Vydrníku za účelom výročnej schôdze DHZ
5/2023
0.00 € s DPH Obec Vydrník DHZ Vydrník, zastúpená Matej Kuna 03.03.2023
03.03.2023
Crz:03.03.2023 12:16
Prenájom HM č.337 na pohrebisku
20.00 € s DPH Iveta Varhoľová Obec Vydrník 03.03.2023
24.02.2023
Crz:24.02.2023 08:52
zmena v Čl. 1 bod 3
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prešovský samosprávny kraj 15.02.2023
06.02.2023
Crz:06.02.2023 15:01
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1,
ZML-3-63/2021-230
0.00 € s DPH Štatistický úrad SR Obec Vydrník 03.05.2022
30.01.2023
Crz:30.01.2023 12:05
Zmena v článku II. bod 5
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 20.01.2023
27.01.2023
Crz:27.01.2023 11:15
Prenájom priestorov Obecného domu
3/2023
70.00 € s DPH Peter Žiga Obec Vydrník 26.01.2023
27.01.2023
Crz:27.01.2023 11:15
Nájom HM č.336
40.00 € s DPH Jozef Žiga Obec Vydrník 20.01.2023
20.01.2023
Crz:20.01.2023 14:57
Prenájom priestorov Obecného domu
2/2023
70.00 € s DPH Daniela Horváthová Obec Vydrník 20.01.2023
20.01.2023
Crz:20.01.2023 12:25
Nájom HM č.335
40.00 € s DPH Jolana Horváthová Obec Vydrník 20.01.2023
19.01.2023
Crz:19.01.2023 08:41
Nájom HM č.334
20.00 € s DPH Viktória Gabčová Obec Vydrník 18.01.2023
12.01.2023
Crz:12.01.2023 15:11
Prenájom priestorov Obecného domu
1/2023
70.00 € s DPH Peter Dický Obec Vydrník 12.01.2023
09.01.2023
Crz:09.01.2023 11:46
oprava dátumu v Dodatku č.2
0.00 € s DPH Obec Vydrník JUDr. Peter Pompa advokát 05.01.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 932.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 62 63