Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.01.2020 Prenájom HM č.22/1,2 na verejnom pohrebisku
33.20 € s DPH Jozef Bobko Obec Vydrník 15.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.23/1,2 na verejnom pohrebisku
33.20 € s DPH Jozef Bobko Obec Vydrník 15.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.324 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 15.01.2020
07.01.2020 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov.
0.00 € s DPH Obec Vydrník DOXX - stravné lístky s.r.o. 07.01.2020
17.12.2019 Prenájom HM č.323 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Dušan Bronáš Obec Vydrník 17.12.2019
04.12.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
163/2019
0.00 € s DPH Jozef Hvila Obec Vydrník 20.11.2019
25.11.2019 Ročný rozpočet r. 2020
12/2019
3316.10 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o 25.11.2019
20.11.2019 Poskytnutie auditorských služieb
3/2019
1400.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Veronika Kutková 19.11.2019
19.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
162/2019
0.00 € s DPH Veronika Barabasová Obec Vydrník 04.11.2019
19.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
161/2019
0.00 € s DPH Milan Sagula Obec Vydrník 04.11.2019
15.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
159/2019
0.00 € s DPH Ján Kroščen Obec Vydrník 04.11.2019
15.11.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
160/2019
0.00 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 04.11.2019
12.11.2019 Zmluva o spolupráci na národnom projekte "TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK"
OIP-2019/001673-139
0.00 € s DPH Obec Vydrník MV SR 11.11.2019
30.10.2019 Na základe čl. 2, ods. 3 VZN Obce Vydrník č.2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov uzatvára poskytovateľ príspevku s dodávateľom túto zmluvu o zabezpečení stravy a poskytovaní príspevku na stravu pre poberateľov dôchodkových dávok s trvalým pobytom na území obce Vydrník a stanovuje podmienky, za ktorých bude strava zabezpečovaná
0.00 € s DPH Obec Vydrník VARSPOL s.r.o. 29.10.2019
23.10.2019 Predĺženie nájmu vodného toku od 1.8.2009-31.12.2029
447/2009
1.00 € s DPH Obec Vydrník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 11.10.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 711.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 47 48