Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.02.2021 Legislatívne zmeny Zákona o odpadoch
0.00 € s DPH Obec Vydrník NATUR -PACK, a.s. 23.02.2021
15.02.2021 Dodatok k zmluve za HM č.109
0.00 € s DPH RNDr. Iveta Sováková Obec Vydrník 03.02.2021
09.02.2021 Zriadenie vecného bremena pre stavbu "Vydrník SO 06 - Výtlačné potrubie"
870820 010-1-2020-ZV
718.43 € s DPH Obec Vydrník Železnice Slovenskej republiky 19.01.2021
09.02.2021 Dodávka pitnej vody
173/2021
0.00 € s DPH Ondrej Kovalčik Obec Vydrník 02.02.2021
03.02.2021 Zhotoviteľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.: Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 18.01.2021
21.01.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
80.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 20.01.2021
20.01.2021 Predmetom tejto zmluvy je aj umožnenie pripojenia prvkov vianočnej výzdoby
0.00 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská distribučná a.s. 18.12.2020
20.01.2021 Poskytovanie auditorských služieb
6/2020
1400.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Veronika Kutková 24.11.2020
08.01.2021 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Vydrník c.12/2019 Príloha - ročný rozpočet r.2021
12/2019
3316.10 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o 08.01.2021
16.12.2020 Realizácia aktivačnej činnosti v termíne od 02.01.2021 do 31.12.2021. Druh aktivačnej činnosti: A - menšie obecné služby
PP1/AC/ZAM/2020
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 15.12.2020
14.12.2020 výpožička - tablet, SIM karta pre mobilného asistenta
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovenská republika- Štatistický úrad SR 27.11.2020
07.12.2020 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
0.00 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 30.11.2020
04.12.2020 PRISTÚPENIE K MEMORANDU O SPOLUPRÁCI na príprave a implementácií Integrovanej územnej stratégie Stategicko-plánovacieho regiónu "Spiš"
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad Prešovského samosprávneho kraja 27.11.2020
27.11.2020 Zmluva o výpožičke
0.00 € s DPH Obec Vydrník Slovenská republika- Štatistický úrad SR 23.11.2020
11.11.2020 Poskytnutie finančnej návratnej výpomoci
2020/128/2071
26375.00 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo financií Slovenskej republiky 05.11.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 779.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 51 52