Obec Vydrník

Faktúra

Vyjadrenie k stavbe "Dobudovanie IT ako prostriedok k integrácií MRKv v obci"

Identifikácia

Číslo faktúry: 9000342966

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SPP - distribúcia, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet faktúry: Vyjadrenie k stavbe "Dobudovanie IT ako prostriedok k integrácií MRKv v obci"

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.12.2019

Dátum doručenia: 08.12.2019

Datum zverejnenia: 19.12.2019

Dokumenty