Obec Vydrník

Faktúra

Fakturujeme Vám za Občasník Vydrnícky spravodajca č.2/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 269/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 594/5, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31675859

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za Občasník Vydrnícky spravodajca č.2/2019

Fakturovaná suma: 394.92 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.12.2019

Dátum doručenia: 20.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020

Dokumenty