Obec Vydrník

Faktúra

Fakturujem Vám geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena a práva uloženia inžinierskych sieti v k.ú. Vydrník na parcele registra "C" č. 1206 - zameranie vodovodu

Identifikácia

Číslo faktúry: 30/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Eva Schurger. JOCHMAN

Adresa dodávateľa: MPČĽ 3053/21, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 11946318

Predmet faktúry: Fakturujem Vám geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena a práva uloženia inžinierskych sieti v k.ú. Vydrník na parcele registra "C" č. 1206 - zameranie vodovodu

Fakturovaná suma: 250.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.12.2019

Dátum doručenia: 31.12.2019

Datum zverejnenia: 14.01.2020

Dokumenty