Obec Vydrník

Faktúra

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019

Identifikácia

Číslo faktúry: OPS/2742/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžová 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet faktúry: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019

Fakturovaná suma: 48.23 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.12.2019

Dátum doručenia: 08.01.2020

Datum zverejnenia: 14.01.2020

Dokumenty