Obec Vydrník

Faktúra

Elektrina za vybrané 3 miesta za 12/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 7294123073

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrina za vybrané 3 miesta za 12/2019

Fakturovaná suma: 1048.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.01.2020

Dátum doručenia: 09.01.2020

Datum zverejnenia: 14.01.2020

Dokumenty