Obec Vydrník

Faktúra

Faktúrujeme Vám na základe ZOD č. 01/2020 za dodávku, montáž, technologické a elektrické pripojenie nového prevádzkového dúchadla INW ROOTS na ČOV Vydrník II. Dúchadlo - demontáž, montáž, potrubné a elektrické pripojenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 152/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: W-Control, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 668/4, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36804207

Predmet faktúry: Faktúrujeme Vám na základe ZOD č. 01/2020 za dodávku, montáž, technologické a elektrické pripojenie nového prevádzkového dúchadla INW ROOTS na ČOV Vydrník II. Dúchadlo - demontáž, montáž, potrubné a elektrické pripojenie

Fakturovaná suma: 4830.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 26.06.2020

Dátum doručenia: 29.06.2020

Datum zverejnenia: 08.07.2020

Dokumenty