Obec Vydrník

Faktúra

Vyhotovenie geometrického plánu na pričlenenie parcely reg."E" č.535 k cintorínu v obci Vydrník

Identifikácia

Číslo faktúry: 11/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Vladimír Čech - Geoplus

Adresa dodávateľa: 38, Studenec 053 04

IČO dodávateľa: 43356826

Predmet faktúry: Vyhotovenie geometrického plánu na pričlenenie parcely reg."E" č.535 k cintorínu v obci Vydrník

Fakturovaná suma: 250.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.06.2020

Dátum doručenia: 02.07.2020

Datum zverejnenia: 08.07.2020

Dokumenty