Obec Vydrník

Faktúra

Vytýčenie hraníc pozemku

Identifikácia

Číslo faktúry: 13/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Vladimír Čech - Geoplus

Adresa dodávateľa: 38, Studenec 053 04

IČO dodávateľa: 43356826

Predmet faktúry: Vytýčenie hraníc pozemku

Fakturovaná suma: 100.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.07.2020

Dátum doručenia: 02.07.2020

Datum zverejnenia: 08.07.2020

Dokumenty