Obec Vydrník

Faktúra

Elektrina za vybrané 3 miesta za 6/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 7292922694

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrina za vybrané 3 miesta za 6/2020

Fakturovaná suma: 824.90 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.07.2020

Dátum doručenia: 10.07.2020

Datum zverejnenia: 21.07.2020

Dokumenty