Obec Vydrník

Faktúra

Externý manažér - vypracovanie následnej monitorovacej správy "Obnova MŠ Vydrník"

Identifikácia

Číslo faktúry: 27/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: Externý manažér - vypracovanie následnej monitorovacej správy "Obnova MŠ Vydrník"

Fakturovaná suma: 370.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.07.2020

Dátum doručenia: 09.07.2020

Datum zverejnenia: 21.07.2020

Dokumenty