Obec Vydrník

Faktúra

Úhrada časti náhrady za obedy - príspevok dôchodcom za 6/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 20060096

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: VARSPOL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kudlovská 240/55, 06601 Humenné

IČO dodávateľa: 51475588

Predmet faktúry: Úhrada časti náhrady za obedy - príspevok dôchodcom za 6/2020

Fakturovaná suma: 13.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2020

Dátum doručenia: 16.07.2020

Datum zverejnenia: 21.07.2020

Dokumenty