Obec Vydrník

Faktúra

Vývoz a preprava odpadu za 6/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 1052002307

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz a preprava odpadu za 6/2020

Fakturovaná suma: 2667.65 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.07.2020

Dátum doručenia: 17.07.2020

Datum zverejnenia: 21.07.2020

Dokumenty