Obec Vydrník

Faktúra

Vývoz VOK za 07/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 1052002459

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz VOK za 07/2020

Fakturovaná suma: 523.13 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.07.2020

Dátum doručenia: 23.07.2020

Datum zverejnenia: 27.07.2020

Dokumenty