Obec Vydrník

Faktúra

Externý manažér MOPS na základe mandátnej zmluvy za 05/2020

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: Externý manažér MOPS na základe mandátnej zmluvy za 05/2020

Fakturovaná suma: 189.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 14.05.2020

Dátum doručenia: 30.06.2020

Datum zverejnenia: 27.07.2020

Dokumenty