Obec Vydrník

Faktúra

Členský príspevok 2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 20210040

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: RZTaPO

Adresa dodávateľa: Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 31955151

Predmet faktúry: Členský príspevok 2021

Fakturovaná suma: 192.30 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.01.2021

Dátum doručenia: 27.01.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021

Dokumenty