Obec Vydrník

Faktúra

Prevádzkovanie verejného vodovodu obce Vydrník za 02/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 2100049

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: VaK SERVIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet faktúry: Prevádzkovanie verejného vodovodu obce Vydrník za 02/2021

Fakturovaná suma: 104.04 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.02.2021

Dátum doručenia: 08.02.2021

Datum zverejnenia: 10.02.2021

Dokumenty