Obec Vydrník

Faktúra

Elektrina za vybrané 2 miesta ČOV1+ČOV2 za 1/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 7293357353

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrina za vybrané 2 miesta ČOV1+ČOV2 za 1/2021

Fakturovaná suma: 793.37 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.02.2021

Dátum doručenia: 11.02.2021

Datum zverejnenia: 23.02.2021

Dokumenty