Obec Vydrník

Faktúra

Vývoz a preprava odpadu za 01/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 1052100200

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz a preprava odpadu za 01/2021

Fakturovaná suma: 1745.77 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.02.2021

Dátum doručenia: 11.02.2021

Datum zverejnenia: 23.02.2021

Dokumenty