Obec Vydrník

Faktúra

školenie on-line základné evidencie 11.2.2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 20211355

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: MADE spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14 A, 97401 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet faktúry: školenie on-line základné evidencie 11.2.2021

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.02.2021

Dátum doručenia: 11.02.2021

Datum zverejnenia: 23.02.2021

Dokumenty