Obec Vydrník

Faktúra

Vodárenské práce na objekte "Obecný vodovod" - vodárenské práce, materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 23/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Ján Birošík ERBIJAN

Adresa dodávateľa: Komenského 588/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44864582

Predmet faktúry: Vodárenské práce na objekte "Obecný vodovod" - vodárenské práce, materiál

Fakturovaná suma: 305.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.01.2023

Dátum doručenia: 31.01.2023

Datum zverejnenia: 14.02.2023

Dokumenty