Obec Vydrník

Faktúra

Prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023 - verejný prenos

Identifikácia

Číslo faktúry: 27/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SLOVGRAM

Adresa dodávateľa: Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava

IČO dodávateľa: 17310598

Predmet faktúry: Prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023 - verejný prenos

Fakturovaná suma: 38.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.02.2023

Dátum doručenia: 03.02.2023

Datum zverejnenia: 14.02.2023

Dokumenty