Obec Vydrník

Faktúra

Prevádzkovanie verejného vodovodu obce Vydrník za 2/2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 28/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: VaK SERVIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet faktúry: Prevádzkovanie verejného vodovodu obce Vydrník za 2/2023

Fakturovaná suma: 140.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2023

Dátum doručenia: 03.02.2023

Datum zverejnenia: 14.02.2023

Dokumenty