Obec Vydrník

Faktúra

Zemný plyn č.68 za 2/2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 31/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Zemný plyn č.68 za 2/2023

Fakturovaná suma: 155.70 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2023

Dátum doručenia: 07.02.2023

Datum zverejnenia: 14.02.2023

Dokumenty