Obec Vydrník

Faktúra

Zálohová platba za elektrinu 09-11/2022

Identifikácia

Číslo faktúry: 34/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Zálohová platba za elektrinu 09-11/2022

Fakturovaná suma: 2059.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2023

Dátum doručenia: 01.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

Dokumenty