Obec Vydrník

Faktúra

Vypracovanie následnej monit. správy č.3 pre projekt "Rozšírenie vodovod siete Vydrník"

Identifikácia

Číslo faktúry: 35/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: BSK EUROPE PLUS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36513369

Predmet faktúry: Vypracovanie následnej monit. správy č.3 pre projekt "Rozšírenie vodovod siete Vydrník"

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.02.2023

Dátum doručenia: 09.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

Dokumenty