Obec Vydrník

Faktúra

Vývoz a preprava odpadu za 01/2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 36/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz a preprava odpadu za 01/2023

Fakturovaná suma: 4617.49 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.02.2023

Dátum doručenia: 13.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

Dokumenty