Obec Vydrník

Faktúra

Servis ČOV2- výmena a montáž nového kalového čerpadla

Identifikácia

Číslo faktúry: 37/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: W-Control, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 668/4, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36804207

Predmet faktúry: Servis ČOV2- výmena a montáž nového kalového čerpadla

Fakturovaná suma: 2364.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.02.2023

Dátum doručenia: 13.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

Dokumenty