Obec Vydrník

Faktúra

Elektrina za vybrané 2 miesta (ČOV1+2) za 01/2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 38/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrina za vybrané 2 miesta (ČOV1+2) za 01/2023

Fakturovaná suma: 2122.84 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.02.2023

Dátum doručenia: 14.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

Dokumenty