Obec Vydrník

Faktúra

Za opakovanú dodávku zemného plynu

Identifikácia

Číslo faktúry: 7246921462

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Za opakovanú dodávku zemného plynu

Fakturovaná suma: 445.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.01.2011

Datum zverejnenia: 12.04.2011

Dokumenty Pdf Faktúra 22011.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Utorok 12. Apríl 2011 16:02 )