Obec Vydrník

Faktúra

Za opakovanú dodávku zemného plynu

Identifikácia

Číslo faktúry: 7246921672

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Za opakovanú dodávku zemného plynu

Fakturovaná suma: 223.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.01.2011

Datum zverejnenia: 12.04.2011

Dokumenty Pdf Faktúra 32011.pdf ( veľkosť: 940,7 KB, aktualizované: Utorok 12. Apríl 2011 16:04 )