Obec Vydrník

Faktúra

Ročný poplatok za doménu

Identifikácia

Číslo faktúry: OF/11/0137

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: CBS,s.r.o., Kynceľová 54,B. Bystrica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Ročný poplatok za doménu

Fakturovaná suma: 19.12 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.01.2011

Datum zverejnenia: 12.04.2011

Dokumenty Pdf Faktúra 42011.pdf ( veľkosť: 540,7 KB, aktualizované: Utorok 12. Apríl 2011 16:09 )