Obec Vydrník

Faktúra

Obedy pre deti posudzované podľa hmotnej núdze a živ.minima navštev.ZŠ s MŠ vo Vydrníku za 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 6/2011

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ č.121 Vydrník

IČO dodávateľa: 37876481

Predmet faktúry: Obedy pre deti posudzované podľa hmotnej núdze a živ.minima navštev.ZŠ s MŠ vo Vydrníku za 1/2011

Fakturovaná suma: 3.71 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.02.2011

Datum zverejnenia: 13.04.2011

Dokumenty Pdf Faktúra 62011.pdf ( veľkosť: 494,3 KB, aktualizované: Streda 13. Apríl 2011 11:07 )