Obec Vydrník

Faktúra

Za poskytovanie telekomunikačných služieb

Identifikácia

Číslo faktúry: 8291947686

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: Za poskytovanie telekomunikačných služieb

Fakturovaná suma: 63.07 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.01.2011

Datum zverejnenia: 13.04.2011

Dokumenty Pdf 72011.pdf ( veľkosť: 566,5 KB, aktualizované: Streda 13. Apríl 2011 11:29 )