Obec Vydrník

Faktúra

Vyúčtovanie splátok za dodávku zemného plynu fak. obdobie 19.08.2010-31.12.2010

Identifikácia

Číslo faktúry: 7411846879

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Vyúčtovanie splátok za dodávku zemného plynu fak. obdobie 19.08.2010-31.12.2010

Fakturovaná suma: 249.76 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.01.2011

Datum zverejnenia: 13.04.2011

Dokumenty Pdf 82011.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Streda 13. Apríl 2011 16:54 )