Obec Vydrník

Faktúra

Za vývoz a prepravu odpadu za 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051100007

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, a.s.

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Za vývoz a prepravu odpadu za 1/2011

Fakturovaná suma: 274.86 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 26.01.2011

Datum zverejnenia: 13.04.2011

Dokumenty Pdf 92011.pdf ( veľkosť: 55,5 KB, aktualizované: Streda 13. Apríl 2011 11:39 )