Obec Vydrník

Faktúra

Za opakovanú dodávku zemného plynu

Identifikácia

Číslo faktúry: 6300055261

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Za opakovanú dodávku zemného plynu

Fakturovaná suma: 431.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.0201

Datum zverejnenia: 13.04.2011

Dokumenty Pdf 112011.pdf ( veľkosť: 133,7 KB, aktualizované: Streda 13. Apríl 2011 17:13 )