Obec Vydrník

Faktúra

Faktúra za opakovanú dodávku el. energie

Identifikácia

Číslo faktúry: 7494791929

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: VSE,Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa: 36211222

Predmet faktúry: Faktúra za opakovanú dodávku el. energie

Fakturovaná suma: 2073.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.01.2011

Datum zverejnenia: 13.04.2011

Dokumenty Pdf 122011.pdf ( veľkosť: 91 KB, aktualizované: Streda 13. Apríl 2011 17:16 )