Obec Vydrník

Faktúra

Za obedy pre deti navštevujúce ZŚ a ŠZŠ vo Vydrníku za 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 5/2011

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ č.121 Vydrník

IČO dodávateľa: 37876481

Predmet faktúry: Za obedy pre deti navštevujúce ZŚ a ŠZŠ vo Vydrníku za 1/2011

Fakturovaná suma: 991.69 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.02.2011

Datum zverejnenia: 14.04.2011

Dokumenty Pdf 192011_0001.pdf ( veľkosť: 582,6 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Apríl 2011 15:19 )