Obec Vydrník

Faktúra

Za čerpadlo

Identifikácia

Číslo faktúry: FV 110013

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: BRAHAMA s.r.o.,Štefán.nám.4, SNV

IČO dodávateľa: 36584746

Predmet faktúry: Za čerpadlo

Fakturovaná suma: 228.50 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.02.2011

Datum zverejnenia: 14.04.2011

Dokumenty Pdf 212011.pdf ( veľkosť: 660 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Apríl 2011 15:26 )