Obec Vydrník

Faktúra

Z vývoz a prepravu odpadu za 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051100204

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, a.s.

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Z vývoz a prepravu odpadu za 1/2011

Fakturovaná suma: 760.91 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.02.2011

Datum zverejnenia: 14.04.2011

Dokumenty Pdf 232011.pdf ( veľkosť: 648,3 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Apríl 2011 15:27 )