Obec Vydrník

Faktúra

Knihy do knižničného fondu

Identifikácia

Číslo faktúry: 932011

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Vitezslav FISCHER,Kokošovce 65

IČO dodávateľa: 33950342

Predmet faktúry: Knihy do knižničného fondu

Fakturovaná suma: 159.50 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.02.2011

Datum zverejnenia: 14.04.2011

Dokumenty Pdf 222011.pdf ( veľkosť: 495,2 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Apríl 2011 16:46 )