Obec Vydrník

Faktúra

Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.04.2011-30.04.2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 7282015968

Názov odberateľa: Obec Vydrník

Adresa odberateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO odberateľa: 00326747

Názov dodávateľa: SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.04.2011-30.04.2011

Fakturovaná suma: 223.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2011

Datum zverejnenia: 15.04.2011

Dokumenty Pdf 482011.pdf ( veľkosť: 979 KB, aktualizované: Piatok 15. Apríl 2011 13:21 )